ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. «Σχεδίαση και κατασκευή εργαστηριακών μικροφώνων υψηλής ακρίβειας.», Εισηγητής: Σ. Ποτηράκης

2. "Σχεδίαση και κατασκευή ασύρματου αισθητήρα δόνησης", Εισηγητές: Σ. Ποτηράκης, Π. Παπαγέωργας

3. "Μελέτη προσεισμικών διαταραχών του Γήινου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου με μεθόδους ανάλυσης σήματος", Εισηγητές: Σ. Ποτηράκης, Μ. Ραγκούση

4. «Κατασκευή ψηφιακού δέκτη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας χαμηλών συχνοτήτων (περιοχή ακουστικών συχνοτήτων), με χρήση κατάλληλου αναλογοψηφιακού μετατροπέα και μικροεπεξεργαστή.», Εισηγητής: Σ. Ποτηράκης

5. «Κατασκευή λογισμικού γραφικής διεπαφής χρήστη (GUI) για τη διαχείριση μετρήσεων του Γήινου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου από πολλούς σταθμούς μέτρησης, σε περιβάλλον MATLAB.», Εισηγητής: Σ. Ποτηράκης

6. «Μελέτη και κατασκευή αυτοενισχυόμενης πολυκαναλικής πηγής αναπαραγωγής.» Εισηγητής: Σ. Ποτηράκης

7. «Κατασκευή φορητού ψηφιακού συστήματος μέτρησης επιταχύνσεων ανθρώπινης κινητικότητας, με δυνατότητα χρήσης σε «έξυπνο» ρούχο, με χρήση μικροεπεξεργαστή και τοπική αποθήκευση δεδομένων.» Εισηγητές: Σ. Βασιλειάδης, Σ. Ποτηράκης

8. «Σχεδίαση και ανάπτυξη "έξυπνου" κλωστοϋφαντουργικού συστήματος με "ακουστοχρωμική" συμπεριφορά.» Εισηγητές: Σ. Ποτηράκης, Σ. Βασιλειάδης

9. «Μελέτη πολύπλοκων σημάτων που σχετίζονται με κρίσιμες φυσικές ή βιολογικές διεργασίες, με χρήση ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, σε περιβάλλον MATLAB.», Εισηγητής: Σ. Ποτηράκης

 
 
 
 
 
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
1. “Μονάδα ελέγχου αναλογικού και ψηφιακού ενεργού Cross-Over ηχείου”, Επιβλέποντες: Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος, Σ. Ποτηράκης, (Φοιτητής: Γιώργος Μαραγκάκης)
 3. «Σχεδίαση εργαλειοθήκης ακουστικών/ηλεκτρακουστικών μετρήσεων με τη βοήθεια του LabView και απλής κάρτας ήχου υπολογιστή.», Επιβλέπων: Σ. Ποτηράκης, (Φοιτητής: Νίκος Σαπρανίδης)
4. "Σχεδίαση και κατασκευή ψηφιακού ενισχυτή", Επιβλέποντες: Σ. Ποτηράκης, Ν.-Α. Τάτλας, (Φοιτητής: Δημήτρης Κωνσταντόπουλος)
5. «Σχεδίαση και κατασκευή βαθμονομητή υψηλής ακρίβειας και θερμικής-χρονικής αναισθησίας για εργαστηριακά μικρόφωνα, με τη χρήση κεραμικού πιεζοηλεκτρικού ενεργοποιητή.», Εισηγητής: Σ. Ποτηράκης (Φοιτητές: Μπουλούζος Αλέξανδρος, Μαυρόπουλος Ορέστης)
6. «Ανάπτυξη μοντέλου τεχνιτών νευρωνικών δικτύων για τη μελέτη πολύπλοκων φυσικών ή βιολογικών διεργασιών.» Εισηγητής: Σ. Ποτηράκης (Φοιτητής: Αναξαγόρας Φωτόπουλος)
7. «Σχεδίαση και κατασκευή ηχείου υψηλής πιστότητας, μεσαίου μεγέθους σε αρχιτεκτονική κλειστής καμπίνας.» Εισηγητής: Σ. Ποτηράκης (Φοιτητής: Παναγιώτης Θωμά)
8. «Αρχές σχεδίασης συστημάτων ηχητικής ενημέρωσης / προειδοποίησης κοινού.» Εισηγητής: Σ. Ποτηράκης (Φοιτητής: Γιάννης Σπαθής)
9. «Αναγνώριση και ιεραρχική ταξινόμηση ήχων περιβάλλοντος με εφαρμογή μη-γραμμικών μεθόδων.» Εισηγητές: Σ. Ποτηράκης, Μ. Ραγκούση (Φοιτητής: Βύρων Χριστοδούλου)
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. “Ψηφιακό σύστημα ενεργού ελέγχου του θορύβου: σχεδίαση και συγκριτική μελέτη αλγορίθμου”, Επιβλέποντες: Μ. Ραγκούση, Σ. Ποτηράκης, (Φοιτητής: Στράτος Πέτρου) (06/2007)
2. “Ανάπτυξη ψηφιακού ηλεκτρονικού συστήματος ενεργού ελέγχου του θορύβου (ANC)”, Επιβλέποντες: Μ. Ραγκούση, Σ. Ποτηράκης, (Φοιτητής: Νίκος Ζαφειρόπουλος) (05/2008)
3. “Υλοποίηση ενεργού cross-over ηχείου με ψηφιακά φίλτρα”, Επιβλέποντες: Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος, Σ. Ποτηράκης, (Φοιτητής: Σάββας Δημόπουλος) (02/2009)
4. "Υλοποίηση ενεργού cross-over ηχείου με αναλογικά προγραμματιζόμενα στοιχεία”, Επιβλέποντες: Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος, Σ. Ποτηράκης, (Φοιτήτρια: Γιάννα Δελή) (02/2009)
5. “Μελέτη/υλοποίηση ηχείου και μελέτη ηχητικής κάλυψης χώρου ακροάσεων με το συγκεκριμένο ηχείο”, Επιβλέπων: Σ. Ποτηράκης, (Φοιτητής: Μάνος Ψάρρης) (05/2010)
6. «Σχεδίαση και κατασκευή ενεργών ηχείων κλειστής καμπίνας, δυο δρόμων, μικρού κόστους κατασκευής.», Επιβλέπων: Σ. Ποτηράκης (Φοιτητής: Κώστας Δήμου) (05/2011)
7. "Μελέτη ακουστικής κάλυψης του σταθμού του Μετρό "Χολαργός"". Επιβλέπων: Σ. Ποτηράκης, (Φοιτητής: Δημήτρης Μαυροειδής) (05/2011)
8. "Σχεδίαση και κατασκευή ηχείου υψηλής πιστότητας, μεσαίου μεγέθους, δυο δρόμων". Επιβλέπων: Σ. Ποτηράκης, (Φοιτητής: Δημήτρης Τσιάμης) (05/2011)
9. "Σχεδίαση και κατασκευή ισοσταθμιστή ασαφούς λογικής". Επιβλέποντες: Σ. Ποτηράκης, Ν.-Α. Τάτλας (Φοιτητές: Γιώργος Ζιώγας, Δημήτρης Κουλουκούρας, Σταμάτης Καβαλλάρης) (11/2011)