Στους πιο κάτω συνδέσμους είναι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με:

Υπάρχει επίσης στενή συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Καθ. Κ. Ευταξία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής και την ερευνητική ομάδα του Καθ. Κ. Νομικού ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Ηλεκτρονικής.