Μονογραφίες / Διατριβές

Τ1.       Στέλιος Ποτηράκης, “Συμβολή στις Τεχνικές Ανάλυσης Αναλογικών Κυκλωμάτων”, Διδακτορική Διατριβή, Τομέας Φυσικής των Εφαρμογών, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Τμήμα Φυσικής, Ε.Κ.Π.Α., Ιούλιος 2002.

Τ2.       Στέλιος Ποτηράκης, “Μελέτη Τοπολογιών Ανάδρασης σε Ενισχυτές Ισχύος Ακουστικών Συχνοτήτων και Επίδραση στα Χαρακτηριστικά Λειτουργίας”, Ετήσια Εργασία δεύτερου έτους Μεταπτυχιακού Ρ/Η, Τομέας Φυσικής των Εφαρμογών, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Τμήμα Φυσικής, Ε.Κ.Π.Α., Ιούνιος 1995

Τ3.       Στέλιος Ποτηράκης, “Ανάλυση Γραμμικής και Μη Γραμμικής Συμπεριφοράς Αναλογικών Ενισχυτικών Διατάξεων”, Ετήσια Εργασία πρώτου έτους Μεταπτυχιακού Ρ/Η, Τομέας Φυσικής των Εφαρμογών, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Τμήμα Φυσικής, Ε.Κ.Π.Α., Ιούνιος 1994.

Τ4.       Στέλιος Ποτηράκης, “Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών, Κυματοδήγηση και Χαρακτηριστικά Διάδοσης”, Διπλωματική Εργασία, Τομέας Φυσικής των Εφαρμογών, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Τμήμα Φυσικής, Ε.Κ.Π.Α., Ιούνιος 1993.

 

 Κεφάλαια βιβλίων, βιβλία

Β1.       S.M. Potirakis, 2012, Acoustics and Sound Absorption Issues Applied in Textile Problems, in Electronics and Computing in Textiles, S. Vassiliadis (Ed.), bookboon.com, ISBN: 978-87-403-082-0. (http://bookboon.com/en/electronics-and-computing-in-textiles-ebook )

Β2.       Σ. Μ. Ποτηράκης, 2013, Κεφ. 2: Χρήση Λογισμικού για Ηχοπροστασία στο βιβλίο Λογισμικό και Μέθοδοι για Ακουστικό Σχεδιασμό / Βιβλίο του ΕΑΠ για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα (ΑΣΠ), Κωδικός Έκδοσης: ΑΣΠ 61/1, ISBN: 978-960-538-815-7.

Β3.       K. Eftaxias and S. M. Potirakis, 2013, Contribution of the electromagnetic pre-seismic emissions in the comprehension of the earthquake preparation process, in Thales, in honor of Prof. Emeritus Michael E. Contadakis, ISBN 978-960-89704-1-0, 2013, p. 171-190 (http://www.topo.auth.gr/greek/ORG_DOMI/EMERITUS/TOMOS_CONTADAKIS/Thales_pdf/2.05_Eftaxias.pdf).

Β4.       V. C. Güngör, G. Tuna, S. M. Potirakis, G. A. Vokas, 2015, Smart Grid, Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, doi: 10.1002/047134608X.W8269.

 

Σε περιοδικά με αξιολόγηση (κρίση) από ομότιμους (peer reviewed)

P1.     S.M. Potirakis and G.E. Alexakis, «The Feedback Decomposition Theorem: The Evolution of Miller Theorem», International Journal of Electronics, 1998, vol. 85, no. 5, pp. 571-587, doi: 10.1080/002072198133860.

P2.     S.M. Potirakis, G.E. Alexakis, M.C. Tsilis and P.J. Xenitidis, «Time-Domain Nonlinear Modeling of Practical Electroacoustic Transducers», Journal of the Audio Engineering Society, 1999, vol 47, no. 6, pp. 447-468 (http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=12101 ).

P3.     S.M. Potirakis and G.E. Alexakis, «An Accurate Calculation of Miller Effect on the Frequency Response and on the Input and Output Impedances of Feedback Amplifiers», IEEE Transactions on Circuits and Systems II, Aug. 2005, vol. 52, no.8, pp. 491- 495, doi: 10.1109/TCSII.2005.848986.

P4.     C. Adler, S. Altinpinar, A. Andronic, V. Angelov, H. Appelshäuser, R. Bailhache, A. Bercuci, P. Braun-Munzinger, C. Blume, V. Chepurnov, J. de Cuveland, T. Dietel, B. Dönigus, D. Emschermann, O. Fateev, C. Garabatos, D. Gottschalk, M. Hartig, N. Heine, N. Herrmann, M. Kessenbrock, V. Kiworra, M. Kliemant, T. Krawutschke, M.J. Kweon, V. Lindenstruth, C. Lippmann, A. Marin, S. Masciocchi, J. Mercado, D. Miskowiec, K. Oyama, A. Petridis† , M. Petrovici, S. Potirakis, F. Rettig, I. Rusanov, K. Schweda, R. Schicker, C.J. Schmidt, K. Schwarz, H.K. Soltveit, W. Sommer, J. Stachel, G. Tsiledakis, M. Tsilis, M. Vassiliou, W. Verhoeven, J.P. Wessels, B. Windelband, and Yu. Zanevsky, «Construction of the First ALICE TRD Super Module», GSI Report 2007-1, June 2007, INSTRUMENTS-METHODS-39, pp.236,237, http://www-alt.gsi.de/informationen/wti/library/scientificreport2006/PAPERS/INSTRUMENTS-METHODS-39.pdf

P5.     P. Mantzaridis, A. Markouizos, P. Mitseas, A. Petridis†, S. Potirakis, M. Tsilis, M. Vassiliou, «A High Voltage Distribution System for the ALICE Transition Radiation Detector», CERN/ALICE Experiment/Internal Note/Central Detector/TRD, Doc. No. ALICE-INT-2008-006, https://edms.cern.ch/document/901555/1.

P6.     Paraskevas, M. Rangoussi, S.M. Potirakis, S. Savvaidis, «Phase spectral processing for improved time-domain soft microphone based noise estimation», ASA/POMA (Acoustical Society of America/Proceedings of Meetings on Acoustics), Vol. 4, 040001 (2008), pp. 1-9, doi: 10.1121/1.2998762.

P7.     …..| Athens, Greece, University of Athens, Physics Department: A. Belogianni, P. Christakoglou, M. Fragkiadakis, P. Ganoti, S. Potirakis,M. Spyropoulou-Stassinaki, C. Tagridis, E. Tsilis and M. Vassiliou| …., «The ALICE Collaboration», J. of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 2008, Vol. 35 109801 (8pp) doi:10.1088/0954-3899/35/10/109801, and the 4 related papers on the same volume (35) of J. of Physics G: Nuclear and Particle Physics, doi:10.1088/0954-3899/35/10/104144, doi:10.1088/0954-3899/35/10/104145, doi:10.1088/0954-3899/35/10/104165, doi:10.1088/0954-3899/35/10/104167.

P8.     Aamodt, K. | Abel, N. ... | Petridis, A. | ... | Potirakis, S. | ... | Tsilis, E. | ...| Vassiliou, M. | … | Zynovyev, M., «The ALICE Collaboration», Nuclear physics. A, Nuclear and hadronic physics, ISSN: 03759474, Vol: 830, Date: November 1, 2009, Pages: 919c-924c, doi:10.1088/0954-3899/35/10/109801, and the 8 related papers on the same volume (830) of Nuclear physics. A, Issues 1-4, November 2009, pp. 81c-88c (doi:10.1016/j.nuclphysa.2009.10.011), pp. 339c-342c (doi:10.1016/j.nuclphysa.2009.10.029), pp. 495c-498c (doi:10.1016/j.nuclphysa.2009.09.039), pp. 527c-530c (doi:10.1016/j.nuclphysa.2009.09.043), pp. 531c-534c (doi:10.1016/j.nuclphysa.2009.10.046), pp. 535c-538c (doi:10.1016/j.nuclphysa.2009.10.047), pp. 539c-542c (doi:10.1016/j.nuclphysa.2009.10.048), and pp. 769c-772c (doi:10.1016/j.nuclphysa.2009.10.002).

P9.     S. M. Potirakis, G. Minadakis, C. Nomicos, K. Eftaxias, «A multidisciplinary analysis for traces of the last state of earthquake generation in preseismic electromagnetic emissions, Natural Hazards and Earth System Sciences 11 (2011) 2859-2879. doi:10.5194/nhess-11-2859-2011.

P10.   I. Paraskevas, S. M. Potirakis, I. Liaperdos, M. Rangoussi, « Automatically Updated Soundmaps as a tool for environmental monitoring: Research in progress», Soundscape 2(1) (2011), 57-58, http://wfae.proscenia.net/journal/scape_16.pdf.

P11.   I. Paraskevas, S. M. Potirakis, I. Liaperdos, M. Rangoussi, «Development of automatically updated soundmaps for the preservation of natural environment», Journal of Environmental Protection 2 (2011) 1388-1391, doi:10.4236/jep.2011.210161

P12.   S. M. Potirakis, G. Minadakis, K. Eftaxias, «Analysis of electromagnetic pre-seismic emissions using Fisher information and Tsallis entropy», Physica A 391 (1-2) (2012) 300–306. doi: 10.1016/j.physa.2011.08.003,

P13.   G. Minadakis, S. M. Potirakis, C. Nomicos, K. Eftaxias, «Linking electromagnetic precursors with earthquake dynamics: an approach based on nonextensive fragment and self-affine asperity models», Physica A 391 (6) (2012) 2232–2244. doi: 10.1016/j.physa.2011.11.049.

P14.   D. Nikolopoulos, E. Petraki, A. Marousaki, S. M. Potirakis, G. Koulouras, C. Nomicos, D. Panayiotaras, J. Stonham, and A. Louizi, «Environmental monitoring of radon in soil during a very seismically active period occurred in South West Greece.», Journal of Environmental Monitoring 14 (2012) 564-578. doi: 10.1039/C1EM10387C.

P15.   S. M. Potirakis, G. Minadakis, K. Eftaxias, «Relation between seismicity and pre-earthquake electromagnetic emissions in terms of energy, information and entropy content», Natural Hazards and Earth System Sciences, 12, 1179–1183 (2012), doi:10.5194/nhess-12-1179-2012.

P16.   G. Minadakis, S. M. Potirakis, J. Stonham, C. Nomicos and K. Eftaxias. «The role of propagating stress waves in geophysical scale: Evidence in terms of nonextensivity», Physica A 391 (22) (2012) 5648–5657, doi:10.1016/j.physa.2012.04.030.

P17.   S. M. Potirakis, G. Minadakis, and K. Eftaxias, «Sudden drop of fractal dimension of electromagnetic emissions recorded prior to significant earthquake», Natural Hazards 64(1) (2012) 641-650, doi: 10.1007/s11069-012-0262-x.

P18.   K. Eftaxias, G. Minadakis, S. M. Potirakis, G. Balasis, «Dynamical analogy between epileptic seizures and seismogenic electromagnetic emissions by means of nonextensive statistical mechanics», Physica A 392 (3) (2013) 497-509, doi: 10.1016/j.physa.2012.09.015.

P19.   I. Liaperdos, I. Paraskevas, S. M. Potirakis, «On the Efficiency of the Shortened Error Correcting Codes», International Journal of Electrical Engineering Education, 50(2), 201-212, 2013, doi: 10.7227/IJEEE.50.2.8.

P20.   Y. F. Contoyiannis, S. M. Potirakis, and K. Eftaxias, «The Earth as a living planet: human-type diseases in the earthquake preparation process», Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 13, 125–139, 2013, doi: 10.5194/nhess-13-125-2013.

P21.   S.M. Potirakis, N.-A. Tatlas, N. Zafeiropoulos, T. Ganchev, M. Rangoussi, «Assessment of military intercom headsets for maximum voice reproduction level in high noise conditions», Applied Acoustics 74 (2013) 870–881, doi: 10.1016/j.apacoust.2012.12.009.

P22.   S. M. Potirakis, P. I. Zitis, K. Eftaxias, «Dynamical analogy between economical crisis and earthquake dynamics within the nonextensive statistical mechanics framework», Physica A 392 (2013) 2940–2954, doi: 10.1016/j.physa.2013.03.006.

P23.   S. M. Potirakis, A. Karadimitrakis, and K. Eftaxias, «Natural time analysis of critical phenomena: The case of pre-fracture electromagnetic emissions», Chaos 23 (2) (2013) 023117(1-14), doi: 10.1063/1.4807908.

P24.   K. Eftaxias, S. M. Potirakis, and, T. Chelidze, «On the puzzling feature of the silence of precursory electromagnetic emissions», Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 13, 2381–2397, 2013, doi:10.5194/nhess-13-2381-2013.

P25.   K. Eftaxias and S. M. Potirakis, «Current challenges for pre-earthquake electromagnetic emissions: shedding light from micro-scale plastic flow, granular packings, phase transitions and self-affinity notion of fracture process», Nonlin. Processes Geophys., 20, 771–792, 2013, doi: 10.5194/npg-20-771-2013.

P26.   G. Tuna, O. Arkoc, G. Koulouras, S. M. Potirakis, «Navigation system of an unmanned boat for autonomous analyses of water quality», Electronics and Electrical Engineering / Elektronika ir Elektrotechnika, 19(8), 3-7, 2013, doi:10.5755/j01.eee.19.8.5387.

P27.   G. Tuna, S. M. Potirakis, G. Koulouras, «Implementing a trust and reputation model for robotic sensor networks», Electronics and Electrical Engineering / Elektronika ir Elektrotechnika, 19(10), 3-8, 2013, doi: 10.5755/j01.eee.19.10.5884

P28.   G. Balasis, R. V. Donner, S. M. Potirakis, J. Runge, C. Papadimitriou, I. A. Daglis, K. Eftaxias and J. Kurths, «Statistical mechanics and information-theoretic perspectives on complexity in the Earth System», Entropy 2013, 15(11), 4844-4888; doi:10.3390/e15114844.

P29.   T. Ganchev, S. M. Potirakis, G. Tuna, N.-A. Tatlas, R. Zogo, «Design considerations of an interactive robotic agent for public libraries», Journal of Balkan Libraries Union 1(1), 1-6, 2013 (http://bkdb.trakya.edu.tr/index.php/bluj/article/view/3).

P30.   G. Tuna, V. Ç. Güngör, S. M. Potirakis, «Wireless sensor network-based communication for cooperative simultaneous localization and mapping», Computers & Electrical Engineering ΧΧ(ΧΧ), ΧΧ-ΧΧ, 2014, doi: 10.1016/j.compeleceng.2014.03.003.

P31.   Y. Kılıçaslan, G. Tuna, G. Gezer, K. Gulez, O. Arkoc, and S. M. Potirakis, « ANN-Based Estimation of Groundwater Quality Using a Wireless Water Quality Network», International Journal of Distributed Sensor Networks 2014, 458329, 1-8, 2014, doi: 10.1155/2014/458329.

P32.   S. M. Potirakis, B. Nefzi, N.-A. Tatlas, G. Tuna, and M. Rangoussi, «A Wireless Network of Acoustic Sensors for Environmental Monitoring», Key Engineering Materials 605, 43-46, 2014, doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.605.43.

P33.   G. Tuna, B. Nefzi, O. Arkoc, and S. M. Potirakis, «Wireless Sensor Network-based Water Quality Monitoring System», Key Engineering Materials 605, 47-50, 2014, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.605.47.

P34.   G. Tuna, O. Arkoc, S. M. Potirakis, and B. Nefzi, « Analyzing the Water Budgets of Reservoirs by Using Autonomous Mini Boats», Key Engineering Materials 605, 51-54, 2014, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.605.51.

P35.   G. Kiokes, C. Vossou, P. Chatzistamatis, S. M. Potirakis, S. Vassiliadis, K. Prekas, G. Tuna, and K. Gulez, «Performance Evaluation of a Communication Protocol for Vital Signs Sensors Used for the Monitoring of Athletes», International Journal of Distributed Sensor Networks 2014, 453182, 1-13, 2014, doi: 10.1155/2014/453182.

P36.   E.T. Michailidis, G. Tuna, G. Gezer, S. M. Potirakis, and K. Gulez, «ANN-Based Control of a Multiboat Group for the Deployment of an Underwater Sensor Network», International Journal of Distributed Sensor Networks 2014, 786154, 1-12, 2014, doi: 10.1155/2014/786154.

P37.   N.-A. Tatlas, S. M. Potirakis, S. A. Mitilineos, M. Rangoussi, «On the effect of compression on the complexity characteristics of wireless acoustic sensor network signals», Signal Processing, 107, 153-163, 2015, doi: 10.1016/j.sigpro.2014.08.012.

P38.   G. Tuna, O. Arkoc, S. M. Potirakis and B. Nefzi, “Budget Analysis for Water Reservoirs Using an Autonomous Sensor-Equipped Mini Boat”,. Sensor Letters, 2014, doi: doi:10.1166/sl.2014.3326.

P39.    G. Tuna, B. Nefzi, O. Arkoc and S. M. Potirakis, “A Real-Time Remote Monitoring of Water Quality by Means of a Wireless Sensor Network”, Sensor Letters, 12(9), 1414-1421, 2014, doi: 10.1166/sl.2014.3327.

P40.    S. Konstantopoulos, S. Potirakis, A. Christopoulos, R. Schledjewski, and E. Hristoforou, “Glass Covered Magnetic Micro-Wires Operating in the Domain Wall Nucleation and Propagation Sensing Mode for Stress Detection in FRP Composite Structures”, Sensor Letters, 12(10), 1481-1487, 2014, doi: 10.1166/sl.2014.3331.

P41.    S. M. Potirakis, B. Nefzi, N.-A. Tatlas, G. Tuna and M. Rangoussi, “Design Considerations for an Environmental Monitoring Wireless Acoustic Sensor Network”, Sensor Letters, 13(7), 549-555, 2015, doi: 10.1166/sl.2015.3333..

P42.   S. M. Potirakis, Y. Contoyiannis, K. Eftaxias, G. Koulouras, and C. Nomicos, “Recent Field Observations Indicating an Earth System in Critical Condition Before the Occurrence of a Significant Earthquake”, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 12(3), 631-635, 2015, doi: 10.1109/LGRS.2014.2354374.

P43.   Y. Contoyiannis, S.M. Potirakis, K. Eftaxias, L. Contoyianni, “Tricritical crossover in earthquake preparation by analyzing preseismic electromagnetic emissions”, Journal of Geodynamics, 84, 40-54, 2015, doi: 10.1016/j.jog.2014.09.015.

P44.   M. Hayakawa, A. Schekotov, S. Potirakis, K. Eftaxias, “Criticality features in ULF magnetic fields prior to the 2011 Tohoku earthquake”, Proc. Jpn. Acad., Ser. B, vol. 91,  no. 1, pp. 25-30, 2015, doi: 10.2183 / pjab.91.25.

P45.     R. V. Donnera, S. M. Potirakis, G. Balasis, , K. Eftaxias, J. Kurths, “Temporal correlation patterns in pre-seismic electromagnetic emissions reveal distinct complexity profiles prior to major earthquakes”, Phys. Chem. Earth, Pt. A/B/C, 2015, doi:        doi:10.1016/j.pce.2015.03.008.

P46.     C. G. Vossou, S. M. Potirakis, S. Simeonidis, S. Vassiliadis, “Characterization of thermochromic fibers’ response to temperature change”, Key Engineering Materials, Vol 644, pp. 74-77, May. 2015, doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.644.74

P47.     S. A. Mitilineos, S. M. Potirakis, N. A. Tatlas, M. Rangoussi, "High-Level Sound Classification in the ESOUNDMAPS Project", Key Engineering Materials, Vol 644, pp. 83-86, May. 2015, doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.644.83

P48.     N. A. Tatlas, D. Ballios, S. M. Potirakis, C. Charitou, S. Koutroubinas, M. Rangoussi, "A smart sensor platform for greenhouse applications", Key Engineering Materials, Vol 644, pp. 92-95, May. 2015, doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.644.92

P49.     R. V. Donner, S. M. Potirakis, S. M. Barbosa, J. A. O. Matos, A. J. S. C. Pereira, L. J. P. F. Neves, "Intrinsic vs. spurious long-range memory in high-frequency records of environmental radioactivity ", Eur. Phys. J. Special Topics 224 , 741-762, 2015, doi: 10.1140/epjst/e2015-02404-1

P50.     M. Hayakawa, A. Schekotov, S. M. Potirakis, K. Eftaxias, Q. Li, and T. Asano, “An Integrated Study of ULF Magnetic Field Variations in Association with the 2008 Sichuan Earthquake, on the Basis of Statistical and Critical Analyses”, Open J. Earthq. Res., 4, 85-93, 2015. doi: 10.4236/ojer.2015.43008.

P51.     Y. Contoyiannis, S. M. Potirakis, K. Eftaxias, M. Hayakawa, A. Schekotov, Intermittent criticality revealed in ULF magnetic fields prior to the 11 March 2011 Tohoku earthquake (Mw=9), Physica A, , 452, 19–28, 2016, doi:10.1016/j.physa.2016.01.065.

P52.     A. Kalimeris, S. M. Potirakis, K. Eftaxias, G. Antonopoulos, J. Kopanas, C. Nomikos, Multi-spectral detection of statistically significant components in pre-seismic electromagnetic emissions related with Athens 1999, M = 5.9 earthquake, Journal of Applied Geophysics, 2016, doi:10.1016/j.jappgeo.2016.03.002.

P53.     D. N. Kossyvakis, S. G. Vassiliadis, C. G. Vossou, E. E. Mangiorou, S. M. Potirakis, E. V. Hristoforou, Computational analysis of a thermoelectric generator for waste-heat harvesting in wearable systems, Journal of Electronic Materials, 2016, doi: 10.1007/s11664-016-4452-2.

P54. G. Balasis, S. M. Potirakis, M. Mandea, Investigating dynamical complexity of geomagnetic jerks using various entropy measures, Front. Earth Sci., 2016, 4:71, 1-8, doi: 10.3389/feart.2016.00071. 

P55. S. M. Potirakis, K. Eftaxias, A. Schekotov, H. Yamaguchi, and M. Hayakawa, Criticality features in ULF magnetic fields prior to the 2013 M6.3 Kobe earthquake, Ann. Geophys., 59(3), S0317, 2016, doi:10.4401/ag-6863.

P56. S. M. Potirakis, Y. Contoyiannis, N. S. Melis, J. Kopanas, G. Antonopoulos, G. Balasis, C. Kontoes, C. Nomicos, K. Eftaxias, Recent seismic activity at Cephalonia (Greece): a study through candidate electromagnetic precursors in terms of non-linear dynamics, Nonlin. Processes Geophys., 23, 223-240, 2016, doi: 10.5194/npg-23-223-2016.

P57. M. Hayakawa, H. Yamauchi, N. Ohtani, M. Ohta, S. Tosa, T. Asano, A. Schekotov, J. Izutsu, S. M. Potirakis, K. Eftaxias, On the precursory abnormal animal behavior and electromagnetic effects for the Kobe earth-quake (M~6) on April 12, 2013, Open J. Earthq. Res., 5, 165-171. doi: 10.4236/ojer.2016.53013.

P58. S. M. Potirakis, M. Hayakawa, A. Schekotov, Fractal analysis of the ground-recorded ULF magnetic fields prior to the 11 March 2011 Tohoku earthquake (MW= 9): discriminating possible earthquake precursors from Space-sourced disturbances, Natural Hazards, 2016, doi: 10.1007/s11069-016-2558-8. 

 

Σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με αξιολόγηση (κρίση) από ομότιμους (peer reviewed)

C1.       S.M. Potirakis, G.E. Alexakis and G.S. Tombras, «Generalized Two-Port Performance Evaluation» ICECS’96 (The 3d IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems), 1996, Proceedings ICECS’96, pp. 140-143, doi: 10.1109/ICECS.1996.582727.

C2.       S.M. Potirakis, G.E. Alexakis and G.S. Tombras, «An Alternative Two-Port Feedback Analysis Approach» ICECS’96 (The 3d IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems), 1996, Proceedings ICECS’96, pp. 156-159, doi: 10.1109/ICECS.1996.582737.

C3.       G.E. Alexakis, S.M. Potirakis, M. Tsilis and C. Lioliousis, «Streamlining Two-Port Analysis of Practical Electronic Circuits» CSCC-2000 (IEEE-WSEAS 4th International Multi-Conference on Communications Systems Circuits and Computers), 2000, Proceedings CSCC-2000, “Advances in Physics, Electronics and Signal Processing Applications” pp.76-83.

C4.       S.M. Potirakis, M. Rangoussi, «A system development method for global active noise control», Proceedings IWSSIP 2005 (12th International Workshop on Systems, Signals & Image Processing), 22 - 24 September 2005, Chalkida Greece, 2005, SSIP-SP1, 2005 pp. 375 – 379.

C5.       G.E. Alexakis and S.M. Potirakis, “Teaching Electronic Synthesis Reasoning in an Undergraduate Physics Program”, Proceedings of the 2005 (2nd) WSEAS International Conference on Engineering Education, Athens Greece, 8-10 July 2005, pp. 364-369.

C6.       S.M. Potirakis, M. Rangoussi and G.E. Alexakis. “Exploiting Multimedia for the instruction of Analog Electronics, Applied Acoustics and Electro-Acoustics undergraduate courses” Proceedings of the 2005 (2nd) WSEAS International Conference on Engineering Education, Athens Greece, 8-10 July 2005, pp. 398-403.

C7.       S.M. Potirakis, M. Rangoussi, D. Lolos, "Noise Mapping in Textile Machine Noise Analysis and Reduction", in Proceedings of the the Euronoise 2006, Tampere-Finland, 30 May – 1 June, Acta Acustica united with Acustica, vol.92, pp. s33, 1996.

C8.       M. Rangoussi, S.M. Potirakis, D. Lolos, "Single Microphone Noise Mapping", in Proceedings of the the Euronoise 2006, Tampere-Finland, 30 May – 1 June, Acta Acustica united with Acustica, vol.92, pp. s111, 1996.

C9.       S. M Potirakis, M. Rangoussi, S. Savvaidis and N. Zafeiropoulos, «Real time evaluation of soft microphones on a local active noise control system», in Proceedings of the the 2nd ASA (Acoustical Society of America) -EAA (European Acoustics Association) joint conference Acoustics’08 Paris, 29 June – 4 July, 2008 Paris. France, vol. EuroNoise ’08, pp.1829-1834, ISBN EAN 978-2-9521105-4-9 9782952110549, & JASA (The Journal of the Acoustical Society of America) 2008 May, vol. 123, issue 5, p. 3818.

C10.     S. M Potirakis, Y. Moisiadis and A. Varagis, «Performance evaluation method for high noise environment intercom headsets», in Proceedings of the the 2nd ASA (Acoustical Society of America) -EAA (European Acoustics Association) joint conference Acoustics’08 Paris, 29 June – 4 July, 2008 Paris. France, vol. EuroNoise ’08, pp.1859-1864, ISBN EAN 978-2-9521105-4-9 9782952110549, & JASA (The Journal of the Acoustical Society of America) 2008 May, vol. 123, issue 5, p. 3825.

C11.     Paraskevas, M. Rangoussi, S.M. Potirakis, S. Savvaidis, «Phase spectral processing for improved time-domain soft microphone based noise estimation», in Proceedings of the the 2nd ASA (Acoustical Society of America) -EAA (European Acoustics Association) joint conference Acoustics’08 Paris, 29 June – 4 July, 2008 Paris. France, ISBN EAN 978-2-9521105-4-9 9782952110549, JASA (The Journal of the Acoustical Society of America) 2008 May, vol. 123, issue 5, p. 3139, & ASA/POMA (Acoustical Society of America/Proceedings of Meetings on Acoustics), Vol. 4, 040001 (2008), pp. 1-9

C12.     S.M.Potirakis, J. Deli, M.Rangoussi, “Steady-State and Transient Evaluation of FPAA Implemented Analog Filters Using a MLS System Analyzer”, in Proceedings of the the 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 2009), Chalkida, Greece, June 2009, doi: 10.1109/IWSSIP.2009.5367697.

C13.     I.Paraskevas, S.M.Potirakis, M.Rangoussi, “Natural Soundscapes and Identification Of Environmental Sounds: A Pattern Recognition Approach,” in Proceedings of the the Intl. Conf. on Digital Signal Processing (DSP'09), Santorini, Greece, July 2009, 10.1109/ICDSP.2009.5201112.

C14.     S. M. Potirakis, N.-A. Tatlas, M. Rangoussi, “Electroacoustic Measurements for High Noise Environment Intercom Headsets”, in Proceedings of the the AES Convention:128 (May 2010) Paper Number: 8077

C15.     M. Rangoussi, S. M. Potirakis, I. Paraskevas, “On the Development and Use of Sound Maps for Environmental Monitoring”, AES Convention:128 (May 2010) Paper Number: 8113

C16.     I. Liaperdos, I. Paraskevas, S. Potirakis, M. Rangoussi, “Building a low-cost network for power-quality monitoring with open-source-hardware nodes”, in Proceedings of the the 7th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2010), 7-10 November 2010, Agia Napa, Cyprus, Paper No. MED10/162, doi: 10.1049/cp.2010.0895

C17.     I. Paraskevas, K. Prekas, S. M. Potirakis, M. Rangoussi, “On the use of time-frequency distributions for the power quality problem of harmonics”, in Proceedings of the the 7th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2010), 7-10 November 2010, Agia Napa, Cyprus, Paper No. MED10/122, doi: 10.1049/cp.2010.0865

C18.     S. M. Potirakis, D. Nikolopoulos, E. Petraki, I. Mystakides, A. Fotopoulos, X. Argiriou, E. Vlamakis, and J. Stonham, “Investigating the possible relation of electromagnetic signals in the upper VHF and lower UHF bands to earthquakes in Greece Investigating the possible relation of electromagnetic signals in the upper VHF and lower UHF bands to earthquakes in Greece”, in Proceedings of the the European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna Austria 03 – 08 April 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-4893, 2011

C19.     E. Petraki, D. Nikolopoulos, S. Potirakis, I. Mystakides, E. Vlamakis, X. Argyriou, A. Fotopoulos, A. Louizi, and J. Stonham, “Soil radon as a possible link to earthquake occurrence in Greece”, in Proceedings of the the European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna Austria 03 – 08 April 2011, Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-4929-2, 2011

C20.     A. Floros, N.-A. Tatlas, and S.M. Potirakis, “Sonic Perceptual Crossings: A tic-tac-toe Audio Game”, in Proceedings of the the Audio Mostly 2011 conference, September, 7 - 9 – Coimbra, Portugal

C21.     M. Rangoussi, S. M. Potirakis, N.-A. Tatlas, E. Kyriakis-Bitzaros, I. Paraskevas, I. Liaperdos, “A distributed microelectronic system for environmental monitoring with emphasis on sound mapping”, in Proceedings of the the eRA – 6 The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, Advanced and Flexible Materials Session, 19 - 24 September 2011, Piraeus, GREECE.

C22.     S. Potirakis, S. Vassiliadis, D. Mecit, M. Örnek, “Conductivity measurement method for antistatic upholstery fabrics of car seats”, in Proceedings of the the eRA – 6 The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, Advanced and Flexible Materials Session, 19 - 24 September 2011, Piraeus, GREECE.

C23.     K. Prekas, D. Domvoglou, S.Vassiliadis, S. Potirakis, E. Siores, “Stability of the ERM fluids”, in Proceedings of the the eRA – 6 The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, Advanced and Flexible Materials Session, 19 - 24 September 2011, Piraeus, GREECE.

C24.     S. Vassiliadis, S. M. Potirakis, D.Mecit and M. Örnek, “Electrically Conductive Fabrics for Antistatic Upholstery of Car Seats”, in Proceedings of the the ICONTEX 2011, International Congress of Innovative Textiles, Istanbul, 20-22 October 2011, pp. 361-367

C25.     S. Vassiliadis, S.M. Potirakis, M. Rangoussi and C. Provatidis, “Design of a Wearable System for the Gait Monitoring”, in Proceedings of the the 1st SMARTEX-Egypt 2011(World Textiles Conference), Nov, 22 nd –24 th 2011, Kafrelsheikh University, Egypt.

C26.     P. D. Hatziantoniou, N.-A. Tatlas, and S. M. Potirakis, “Optimizing teaching room acoustics: A comparison of minor structural modifications to dereverberation based on smoothed responses.”, in Proceedings of the the AES Convention:132 (26-29 April 2012, Budapest, Hungary), Paper Number: 8658.

C27.     S. Vassiliadis, D. Domvoglou, S. Potirakis, A. Partsalis, D. Mecit, M. Örnek, S. Turan, “Thermal pads made of conductive fabrics”, in Proceedings of the the EgeMeditex 2012, International Congress on Healthcare and Medical Textiles, May 17-18, 2012, Izmir, Turkey.

C28.     S. M. Potirakis, A. Analytis, N.-A. Tatlas, and S. A. Mitilineos, “Identification of anomalies in the Earth’s electromagnetic field by spectral decomposition techniques”, in Proceedings of the the eRA – 7 The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, Advanced and Flexible Materials Session, 27- 30 September 2012, Piraeus, GREECE.

C29.     I. Kokkaliaris, S. Potirakis and . Rangoussi, “From virtual laboratories to remote laboratories: an Analog Electronics Lab case study in Technological Education”, in Proceedings of the the eRA – 7 The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, Advanced and Flexible Materials Session, 27- 30 September 2012, Piraeus, GREECE.

C30.     S. Despotopoulos, E. Kyriakis-Bitzaros, I. Liaperdos, D. Nicolaidis, I. Paraskevas, S. M. Potirakis, M. Rangoussi, N.-A. Tatlas, “A flexible hardware basis for sensor network nodes with wireless communication capabilities”, in Proceedings of the the eRA – 7 The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, Advanced and Flexible Materials Session, 27- 30 September 2012, Piraeus, GREECE.

C31.     S. Despotopoulos, E. Kyriakis-Bitzaros, I. Liaperdos, D. Nicolaidis, I. Paraskevas, S. M. Potirakis, M. Rangoussi, N.-A. Tatlas, “Pattern recognition for the development of Sound Maps for environmentally sensitive areas”, in Proceedings of the the eRA – 7 The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, Advanced and Flexible Materials Session, 27- 30 September 2012, Piraeus, GREECE.

C32.     Vassiliadis S., Matsouka D., Potirakis S. Μ., and Siores E. , “Measurement of the Electrical Properties of Piezoelectric Yarns”, Proceedings of the 5th International Technical Textile Congress, 7-9 November 2012, Izmir, Turkey.

C33.     I. Kokkaliaris, S. Potirakis and M. Rangoussi, Remote electronic laboratory development and evaluation in higher technological education, in Proceedings of the the IEEE EDUCON 2013- Engineering Education, March 13-15, 2013, Berlin, Germany.

C34.     G. Balasis, R. Donner, J. Donges, A. Radebach, S. Potirakis, I. A. Daglis, K. Eftaxias, and J. Kurths, “Transdisciplinary assessment of dynamic complexity in magnetosphere and climate: Towards a unified treatment of the nonlinear dynamics across extreme events”, in Proceedings of the the NDA13-Nonlinear Data Analysis and Modeling: Advances, Applications and Perspective, 21-21 March 2013, Potsdam, Germany.

C35.     K. Eftaxias, S. M. Potirakis, A. Peratzakis, and C. Nomicos, “Preseismic electromagnetic emissions: demystifying the features of the last stages of fracture process”, in Proceedings of the the European Geosciences Union General Assembly 2013, Vienna Austria 07 – 12 April 2013, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-11559, 2013.

C36.     A.Kalimeris, S. M. Potirakis, K. Eftaxias, G. Antonopoulos, J. Kopanas, and C. Nomicos, “Investigating the fracture non-linear dynamics through multi-spectral time series analysis of fracture-induced electromagnetic emissions”, in Proceedings of the the European Geosciences Union General Assembly 2013, Vienna Austria 07 – 12 April 2013, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-11823, 2013.

C37.     P. Hatziantoniou, N. Tatlas, S. M. Potirakis, “Optimizing Teaching Room Acoustics: Investigating the Exclusive Use of a Distributed Electroacoustic Installation to Improve the Speech Intelligibility”, in Proceedings of the the AES Convention:134 (4-7 May 2013, Rome, Italy), Paper Number: 8871.

C38.     G. Tuna, S. M. Potirakis, G. Koulouras, "Implementing a Trust and Reputation Model for Robotic Sensor Networks", in Proceedings of the the 17th International Conference ELECTRONICS 2013, Palanga, Lithuania, 17th - 19th June 2013.

C39.     G. Tuna, O. Arkoc, G. Koulouras, S. M. Potirakis, "Navigation System of an Unmanned Boat for Autonomous Analyses of Water Quality", in Proceedings of the the 17th International Conference ELECTRONICS 2013, Palanga, Lithuania, 17th - 19th June 2013.

C40.     S. M. Potirakis, D. Mouzakis, D. Dimogianopoulos, S. A. Mitilineos, N.-A. Tatlas, M. Rangoussi, K. Eftaxias, “Laboratory investigation of failure processes in heterogeneous media”, in Proceedings of the the 5th International Conference on NDT, MINDT 2013, Athens Greece, Eugenides Foundation, May 20-22, 2013

C41.     S. Symeonidis, S. Vassiliadis, S. A. Mitilineos, S. Potirakis, C. Vossou, “On the Feasibility and Applications of Wearable Antennas”, in Proceedings of the the International Istanbul Textile Congress 2013, May 30th - June 1th 2013, Istanbul, Turkey.

C42.     G. Tuna, O. Arkoc, S. M. Potirakis and B. Nefzi, “Analyzing the Water Budgets of Reservoirs by Using Autonomous Mini Boats”, in Proceedings of the 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, IC-MAST 2013, September 13-17, 2013, Prague, Czech Republic.

C43.     G. Tuna, B. Nefzi, O. Arkoc and S. M. Potirakis, “Wireless Sensor Network-based Water Quality Monitoring System”, in Proceedings of the 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, IC-MAST 2013, September 13-17, 2013, Prague, Czech Republic.

C44.     S. M. Potirakis, B. Nefzi, N.-A. Tatlas, G. Tuna and M. Rangoussi, “A wireless network of acoustic sensors for environmental monitoring”, in Proceedings of the 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, IC-MAST 2013, September 13-17, 2013, Prague, Czech Republic.

C45.     G. Tuna, S. M. Potirakis, N. –A. Tatlas, A. Tuna, R. Zogo, G. Gezer and K. Gulez, “Design Considerations of a Robotic Agent for Libraries”, in Proceedings of the 7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey, 30 October - 1 November, 2013.

C46.     G. Gezer, K. Gulez, B. Nefzi, S. M. Potirakis, N. –A. Tatlas, “Autonomous control of multi-boat group with neural networks”, in Proceedings of the 7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey, 30 October - 1 November, 2013.

C47.     S. M. Potirakis, S. Vassiliadis, N. A. Stathopoulos, S. A. Mitilineos & C. G. Vossou, “Electrical characterization of textiles”, in Proceedings of the International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2013, Yambol, Bulgaria, October 30-31 2013.

C48.     S. A. Mitilineos, Z. C. Ioannidis, S. G. Vassiliadis, S. M. Potirakis, N. A. Stathopoulos, S. P. Savaidis, C. G. Vossou, S. Simeonidis, “Textile antennas challenges and applications: A spiral antenna design for textile development”, in Proceedings of the International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2013, Yambol, Bulgaria, October 30-31 2013.

C49.     S. G. Vassiliadis, S. M. Potirakis, S. A. Mitilineos, N. A. Stathopoulos, M. N. Rangoussi, K. I. Prekas, “New textile materials and structures: An ignition for changes in the neighboring fields of engineering”, in Proceedings of the International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2013, Yambol, Bulgaria, October 30-31 2013.

C50.     S. Vassiliadis, D. Matsouka, C. Vossou, K. Prekas, S. Potirakis, N. Soin, E. Siores, “Measurement of the electrical power produced by piezoelectric fibres” Proceedings of the XIII th  International Izmir Textile and Apparel Symposium (IITAS 2014), April 2-5, 2014, Antalya, Turkey.

C51.     S. M. Potirakis, Y. Contoyiannis, J. Kopanas, A. Kalimeris, G. Antonopoulos, A. Peratzakis, K. Eftaxias, and C. Nomicos, “Fracture induced electromagnetic emissions: extending laboratory findings by observations at the geophysical scale”, in Proceedings of the European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna Austria 27 April – 02 May 2014, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-4400, 2014.

C52.     S. M. Potirakis, Y. Contoyiannis, J. Kopanas, A. Kalimeris, G. Antonopoulos, A. Peratzakis, K. Eftaxias, and C. Nomicos, “Statistical similarities of pre-earthquake electromagnetic emissions to biological and economic extreme events”, in Proceedings of the European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna Austria 27 April – 02 May 2014, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-4417, 2014.

C53.     R. Donner, S. Potirakis, and S. Barbosa, “Multi-scale variability and long-range memory in indoor Radon concentrations from Coimbra, Portugal”, in Proceedings of the European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna Austria 27 April – 02 May 2014, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-12134, 2014.

C54.     V. Stolbova, R. V. Donner, J. F. Donges, M. Georgiou, G. Balasis, S. Potirakis, J. Kurths, “Different facets of dynamical complexity in the magnetosphere – A recurrence perspective”, in Proceedings of the European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna Austria 27 April – 02 May 2014, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-13491, 2014.

C55.     C. G. Vossou, S. M. Potirakis, S. Simeonidis, S. Vassiliadis, “Characterization of thermochromic fibers’ response to temperature change”, in Proceedings of the 4th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, IC-MAST 2014, June 8-11, 2014, Bilbao, Spain.

C56.     S. Mitilineos , S. Potirakis , N.- A. Tatlas , M. Rangoussi, “High-level sound classification in the ESOUNDMAPS project”, in Proceedings of the 4th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, IC-MAST 2014, June 8-11, 2014, Bilbao, Spain.

C57.     N. – A. Tatlas, D. Ballios, S. Potirakis, C. Charitou, S. Koutroubinas, M. Rangoussi, “A smart sensor platform for Greenhouse applications”, in Proceedings of the 4th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, IC-MAST 2014, June 8-11, 2014, Bilbao, Spain.

C58.     K. Drossos, A. Floros, S. Potirakis, N.-A. Tatlas, and G. Tuna, “A Socially-Intelligent Multi-Robot Service Team for In-Home Monitoring”, Proceedings of the IISA 2014, The 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, Chania, Crete, Greece, 7-9 July 2014, 159 – 164, doi: 10.1109/IISA.2014.6878763.

C59.     S. Vassiliadis, C. Vossou, A. Trikkalinou, S. M. Potirakis, “Thermochromic footwear for diabetic feet”, in Proceedings of the 2nd International Congress on Healthcare and Medical Textiles (EgeMeditex 2014), September 25-26, 2014, İzmir, Turkey.

C60.     S. Vassiliadis, C. Vossou, S. Potirakis, S. Simeonidis, K. Prekas, A. Karadimitrakis, “Thermochromic fibres: Design and implementation of measurement systems”, in Proceedings of the 2nd International Congress on Healthcare and Medical Textiles (EgeMeditex 2014), September 25-26, 2014, İzmir, Turkey.

C61.     D. N. Kossyvakis, C. G. Vossou, S. G. Vasiliadis, E. V. Hristoforou, S. M. Potirakis, A. Marmarali, “Computational modeling of Peltier devices for physiotherapy purposes”, in Proceedings of the 2nd International Congress on Healthcare and Medical Textiles (EgeMeditex 2014), September 25-26, 2014, İzmir, Turkey.

C62.     S. M. Potirakis, G. Koulouras, D. Agiakatsikas, G. Minadakis, K. Kontakos, C. Nomicos, “Design and Implementation of a Low-Cost Special Purpose System for the Reception of Preseismic Electromagnetic Emissions”, in Proceedings of the eRA – 9 The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, Advanced and Flexible Materials Session, 22- 24 September 2014, Piraeus, GREECE.

C63.     G. Minadakis, G. Koulouras, S. M. Potirakis, D. Agiakatsikas, C. Nomicos, “A Telemetric Software Interface for the Observation and Analysis of Electromagnetic Emissions in Greece”, in Proceedings of the eRA – 9 The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, Advanced and Flexible Materials Session, 22- 24 September 2014, Piraeus, GREECE.

C64.     G. Koulouras, G. Minadakis, S. M. Potirakis, D. Agiakatsikas, K. Kontakos, E. Tasoulas, C. Nomicos, “A Data Acquisition System for Capturing Electromagnetic Variations”, in Proceedings of the eRA – 9 The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, Advanced and Flexible Materials Session, 22- 24 September 2014, Piraeus, GREECE.

C65.     D. Agiakatsikas, G. Koulouras, G. Minadakis, E. Tasoulas, K. Kontakos, S. M. Potirakis, C. Nomicos, “A Monitoring System for Increasing Network Availability and Efficiency in Autonomous Data Acquisition Systems”, in Proceedings of the eRA – 9 The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, Advanced and Flexible Materials Session, 22- 24 September 2014, Piraeus, GREECE.

C66.     S. M. Potirakis, K. Eftaxias, “Current challenges in the research of the fracture-induced pre-seismic electromagnetic emissions in the MHz and kHz bands.”, in Proceedings of the 10-th international conference Problems of Geocosmos 2014, October 6-10, 2014, St. Petersburg, Petrodvorets, Russia. http://geo.phys.spbu.ru/materials_of_a_conference_2014/SEMP2014/22_Potirakis.pdf

C67.     R. V. Donner, S. M. Potirakis, S. M. Barbosa, “Intrinsic vs. spurious long-range memory in high-frequency records of indoor Radon concentrations: A case study from Coimbra, Portugal”, in Proceedings of the GeoRadon'14, Workshop on Geoscience Radon Applications 30 ­ 31 October 2014, University of Lisbon, Portugal, Book of Abstracts, p.5.

C68.     S. A. Mitilineos, S. G. Vassiliadis, S. Simeonidis, S. M. Potirakis, N. A. Stathopoulos, S.P. Savaidis. “A new wearable Antenna Designed Using Genetic Algorithms and Partially Made of Textile Materials”, in Proceedings of the International Conference on Technics, Technologies and Education, ICTTE, 2014, 30-31 October 2014, Yambol, Bulgaria.

C69.     S. M. Potirakis, Y. Contoyiannis, J. Kopanas, G. Antonopoulos, C. Nomicos, and K. Eftaxias, “Recent fracture induced electromagnetic field measurements revealing an Earth system in second order phase transition before the occurrence of significant earthquakes”, in Proceedings of the European Geosciences Union General Assembly 2015, Vienna Austria 12 – 17 April 2015, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-15257, 2015.

C70.     S. M. Potirakis, J. Kopanas, G. Antonopoulos, C. Nomicos, and K. Eftaxias, On the critical or geometrical nature of the observed scaling laws associated with the fracture and faulting processes, in Proceedings of the European Geosciences Union General Assembly 2015, Vienna Austria 12 – 17 April 2015, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-15258, 2015

C71.     G. Balasis, S. M. Potirakis, C. Papadimitriou, P. I. Zitis, and K. Eftaxias, “Magnetic storms and solar flares: can be analysed within similar mathematical framework with other extreme events?”, in Proceedings of the European Geosciences Union General Assembly 2015, Vienna Austria 12 – 17 April 2015, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-15187, 2015.

C72.     R. V. Donner, S. M. Potirakis, G. Balasis, K. Eftaxias, J. Kurths. “Temporal correlation patterns in pre-seismic electromagnetic emissions reveal distinct complexity profiles prior to major earthquakes”, in Proceedings of the European Geosciences Union General Assembly 2015, Vienna Austria 12 – 17 April 2015, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-8399, 2015.

C73.     R. V. Donner, V. Stolbova, G. Balasis, J. F. Donges, M. Georgiou, S. M. Potirakis, J.Kurths, “Dynamical complexity in the magnetosphere - A recurrence perspective”, in Proceedings of the European Geosciences Union General Assembly 2015, Vienna Austria 12 – 17 April 2015, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-8424, 2015.

C74.     R. V. Donner, S. M. Potirakis, S. M. Barbosa, and J. A.O. Matos, “Intrinsic vs. spurious long-range memory in high-frequency records of environmental radioactivity - Critical re-assessment and application to indoor 222Rn concentrations from Coimbra, Portugal”, in Proceedings of the European Geosciences Union General Assembly 2015, Vienna Austria 12 – 17 April 2015, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-8707, 2015.

C75.     S. Vasiliadis, S. Potirakis, E. Mangiorou, C. Ahmedin, A. Çay, C. Vossou, D. Kossyvakis, “Estimation of Air Permeability In Terms of The Light Transmitted Through Woven Fabrics”, in Proceedings of the 15th AUTEX World Textile Conference 2015, June10-12, 2015, Bucharest, Romania.

C76.     S. Vasiliadis, D. Kossyvakis, K. Prekas, C. Vossou, E. Mangiorou, S. Potirakis, “A Magnetostrictive Textile-Integrated Magnetic Sensing Device for the Detection of Static Magnetic Fields”, in Proceedings of the 15th AUTEX World Textile Conference 2015, June10-12, 2015, Bucharest, Romania.

C77.     S.M. Potirakis, G. Balasis, C. Nomicos, K. Eftaxias, “Earthquakes: can be analysed within similar mathematical framework with other extreme events?”, in Proceedings of the 26th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics was held from June 22 to July 2, 2015 in Prague, the Czech Republic.

C78.     S.M. Potirakis, J. Kopanas, G. Antonopoulos, G. Balasis, C. Nomicos, K. Eftaxias, “A four-stage model of earthquake dynamics by means of precursory high frequency fracture induced electromagnetic emissions”, in Proceedings of the 26th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics was held from June 22 to July 2, 2015 in Prague, the Czech Republic.

C79.     S.M. Potirakis, G. Balasis, K. Eftaxias, “Do the scaling laws associated with fracture and faulting emerge from geometrical heterogeneities or from critical behavior of earthquake dynamics?”, in Proceedings of the 26th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics was held from June 22 to July 2, 2015 in Prague, the Czech Republic.

C80.     S. Vasiliadis, S. Potirakis, E. Mangiorou, C. Ahmedin, A. Çay, C. Vossou, D. Kossyvakis, “Estimating Woven Fabrics Porosity in terms of Fractal Theory”, in Proceedings of the 5th International Istanbul Textile Congress 2015: Innovative Technologies “Inspire to Innovate” September 11th -12th 2015 Istanbul, Turkey, Turkey.

C81.     C. Vossou, Z. Stamataki, S. M. Potirakis, S. Vassiliadis, A. Cay, A. Mmarmarali, G. Ertekin and C. Pprovatidis, “Acoustic Finite Element Modelling of Spacer Fabrics”, in Proceedings of the 5th International Istanbul Textile Congress 2015: Innovative Technologies “Inspire to Innovate” September 11th -12th 2015 Istanbul, Turkey, Turkey.

C82.     S. M. Potirakis, S. A. Mitilineos, P. Chatzistamatis, S. Vassiliadis, A. Primentas, D. Kogias, E. Michailidis, M. Rangoussi, S. Kurşun Bahadır, O. Atalay, F. Kalaoğlu, Y. Sağlam, “Physiological parameters monitoring of fire-fighters by means of a wearable wireless sensor system”, in Proceedings of the IC-MAST 2015, 5th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, September 27-30, 2015, Mykonos, Greece

C83.     E. T. Michailidis, J. Liaperdos, N.-A. Tatlas, S. M. Potirakis, and M. Rangoussi, “Sound-maps of environmentally sensitive areas constructed from Wireless Acoustic Sensors Network data”, in Proceedings of the IC-MAST 2015, 5th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, September 27-30, 2015, Mykonos, Greece

C84.     S. M. Potirakis, S. Vassiliadis, E. Mangiorou, C. Ahmedin, A. Çay, P. Jacquin, C. Vossou, D. Kossyvakis, “Calculation of key structural parameters of woven fabrics pores through image analysis”, in Proceedings of the VI. International Technical Textiles Congress 14-16 October 2015, İzmir, Turkey.

C85.     I. Logothetis, S. Vassiliadis, D. Matsouka, C. Vossou, S. Potirakis, K. Prekas, E. Siores, “Converse piezoelectric effect on PZT membrane”, in Proceedings of the VI. International Technical Textiles Congress 14-16 October 2015, İzmir, Turkey.

C86. N. A. Tatlas, S. M. Potirakis, S. A. Mitilineos, S. Despotopoulos, D. Nicolaidis, M. Rangoussi, A Wireless Acoustic Sensor Network for environmental monitoring based on flexible hardware nodes, in Proceedings of Audio Mostly 2015, 7-9 October, Thessaloniki - GREECE, ,doi: 10.1145/2814895.2814911.

C87. S. I. Andreopoulos, S. M. Potirakis, Complex systems study through the analysis of time series of observable quantities characterizing their dynamics, in Proceedings of the eRA – 10 The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, 23- 25 September 2015, Piraeus, GREECE, ISSN-1791-1133, pp. 1-8.

C88. S. Vassiliadis, D. Kossyvakis, C. Vossou, S. Potirakis, C. Migault, On the use of Peltier elements in wearable applications, in Proceedings of the eRA – 10 The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, 23- 25 September 2015, Piraeus, GREECE.

C89. S. Vassiliadis, D. Matsouka, K. Prekas, S. Potirakis, J. Rolland, G. Martelly, C. Ahmedin, Signals from piezoelectric textile fibres: acquisition, conditioning and process, in Proceedings of the eRA – 10 The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, 23- 25 September 2015, Piraeus, GREECE.

 

 

Σε πρακτικά πανελληνίων επιστημονικών συνεδρίων με αξιολόγηση (κρίση) από ομότιμους (peer reviewed)

NC1.    Γ. Παρασκευάς, Σ. Μ. Ποτηράκης, Μ. Ραγκούση, "Αναγνώριση προτύπων περιβαλλοντικών ήχων για τη μοντελοποίηση ηχητικών χαρτών", 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ,  Η Ποιητική του Ηχοτοπίου , Ρέθυμνο, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2010.

NC2.    Σ. Μ. Ποτηράκης, Ν.-Α. Τάτλας, "Μη γραμμική προτυποποίηση της εμπέδησης πρακτικού ηλεκτρακουστικού μετατροπέα", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010, Αθήνα, 4 έως 6 Οκτωβρίου 2010.

NC3.    Ν.-Α. Τάτλας, Σ. Μ. Ποτηράκης, "Μικρής έκτασης τροποποιήσεις βελτιστοποίησης ακουστικής αιθουσών για χρήση ομιλίας", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010, Αθήνα, 4 έως 6 Οκτωβρίου 2010.

NC4.    Σ. Μ. Ποτηράκης, Ν.-Α. Τάτλας, "Ανάλυση ηχητικών σημάτων και συναρτήσεων μεταφοράς χώρων σε συνθήκες αντήχησης με όρους εντροπίας και πληροφορίας”, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012, Κέρκυρα, 8 έως 10 Οκτωβρίου 2012.

NC5.    Σ. Bασιλειάδης, Α. Καλλιβρετάκη, Χ. Ππροβατίδης, Μ. Ραγκούση, Σ. Ποτηράκης, Ο Ρόλος της Γεωµετρίας στην Υπολογιστική Μοντελοποίηση Υφασµάτων, Γεωμετρία: από την Επιστήµη στην Εφαρµογή, 1-2 Ιουνίου 2012, Πειραιάς, 565-574,

NC6.    Ν.-Α. Τάτλας, Σ. Μ. Ποτηράκης, Σ. Μυτιληναίος, Ε. Κυριάκης – Μπιτζάρος, Μ. Ραγκούση, “Ασύρματο δίκτυο ακουστικών αισθητήρων για την κατασκευή E-Soundmaps: Παράγοντες σχεδίασης του υλικού και του ενσωματωμένου λογισμικού”, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014, Θεσσαλονίκη, 20-21 Οκτωβρίου 2014.

NC7.    Σ. Μ. Ποτηράκης, Ν.-Α. Τάτλας, Σ. Μυτιληναίος, Μ. Ραγκούση, “ Ασύρματο δίκτυο ακουστικών αισθητήρων για την κατασκευή E-Soundmaps: Η επίδραση της συμπίεσης στην πολυπλοκότητα του ηχητικού σήματος.”, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014, Θεσσαλονίκη, 20-21 Οκτωβρίου 2014.

NC8.    N. Ζαφειρόπουλος, Σ. Μ. Ποτηράκης, “Μείωση Θορύβου από Νυχτερινά Κέντρα με Χρήση Πολυκάναλου Συστήματος Ενεργού Ελέγχου του Θορύβου ”, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014, Θεσσαλονίκη, 20-21 Οκτωβρίου 2014.

NC9. Ν. Ζαφειρόπουλος, Σ. Ποτηράκης, “Κτυπογενής θόρυβος στα αυτοκίνητα: Η αναλύση και η μείωση του με νέες τεχνολογίες ενεργού ελέγχου”, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2016, Αιγάλεω, 3-4 Οκτωβρίου 2016.

NC10. Φ. Κοντομίχος, Γ. Καμάρης, Χ. Παπαδάκος, Ν.-Α. Τάτλας, Σ. Ποτηράκης, Ι. Μουρτζόπουλος, “ Ακουστική αρχοντικών οικημάτων σημαντικών παραδοσιακών κτισμάτων της Θράκης και δημιουργία βάσης δεδομένων εικονικών ακροάσεων”, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2016, Αιγάλεω, 3-4 Οκτωβρίου 2016.

NC11. Γ. Καμάρης, Φ. Κοντομίχος, Χ. Παπαδάκος, Ν.-Α. Τάτλας, Σ. Ποτηράκης, Ι. Μουρτζόπουλος, “Σύγκριση ακουστικών χαρακτηριστικών ορθόδοξων ναών.” , 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2016, Αιγάλεω, 3-4 Οκτωβρίου 2016. 

NC12. Α. Λουκάς, Χ. Χαρίτου, Δ. Μαστρογιάννης, Ν.-Α. Τάτλας, Σ. Μ. Ποτηράκης, Ε. Θωμαδάκη, Χ. Μάρκου, Γ. Σαλακίδης, Φ. Κοντομίχος, Γ. Καμάρης, Χ. Παπαδάκος, Ι. Μουρτζόπουλος, “Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη Θράκη: Δημιουργία εφαρμογής ιστοτόπου και φορητών συσκευών”, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2016, Αιγάλεω, 3-4 Οκτωβρίου 2016.

 

Internal Technical Reports / T.E.I Piraeus:

IR1.     S. M. Potirakis, M. Rangoussi, D. Lolos and S. Savvaidis, “Global Active Noise Control Using Adaptive Algorithms,” Applied Research Review (Journal of the TEI Piraeus) – Technology and Science Edition, vol. XIII, no. 1, pp. 97-110, 2008.

IR2.     S. M. Potirakis, M. Rangoussi, D. Lolos and S. Savvaidis, “Acoustic Room Measurements for the Deployment of Soft Microphones in Active Noise Control,” Applied Research Review (Journal of the TEI Piraeus) – Technology and Science Edition, vol. XIII, no. 1, pp. 149-160, 2008.

 

Σε διεθνή workshops 

WS1.   Petridis, S. Potirakis, M. Tsilis, M. Vassiliou, “The TRD High Voltage Distribution Box Master/Slave System Progress Report”, ALICE-DCS Workshop G.S.I, 25-26/2/04.

WS2.   A.Petridis, M.Tsilis, S. Potirakis, M. Vassiliou, ΤHE TRD-HVDS, ALICE-DCS Workshop CERN, March 2005,  http://alicedcs.web.cern.ch/AliceDCS/Workshop12.Feb05/TRD_HVdistr.pdf [05/10/2013]

WS3.   G. Charkoftakis,A. Markouizos,A.Petridis, M.Tsilis, S. Potirakis, M. Vassiliou, Athens University, The six channel H.V Master/Slave. Distribution System, ALICE-TRD/Workshop Romania, September 2005

WS4.   P. Mantzaridis, A. Markouizos, P. Mitseas, A. Petridis, S. Potirakis, M. Tsilis, M. Vassiliou, Athens University // T. Dietel, D. Emschermann, J. Mercado, K. Oyama, M. Stockmeier, K. Schweda, University of Heidelberg, HV Box from Athens, ALICE DCS Workshop CERN, 15 March 2006, http://alicedcs.web.cern.ch/AliceDCS/Workshop15.Mar06/TRD1.pps [05/10/2013]

WS5.   Markouizos, A. Petridis, S. Potirakis, M. Tsilis, M. Vassiliou, “Performance Tests and Control for the TRD-HV”, ALICE-DCS Workshop CERN, March 2006,         http://alicedcs.web.cern.ch/AliceDCS/Workshop15.Mar06/TRD2.pps [05/10/2013]

WS6.   P. Mantzaridis, A. Markouizos, P. Mitseas, A. Petridis, S. Potirakis, M. Tsilis, M. Vassiliou, Athens University, “Integration of the HV System to the TRD”, TRD Meeting Heidelberg August 2006.

WS7.   R. Bramm,T. Dietel, B. Doenigus, D. Emschermann, T. Krawutschke, C. Lippmann, J. Mercado, K. Oyama, B. Schockert, K. Schweda, J. Steckert, M. R. Stockmeier, G. Tsiledakis University of Heidelberg // A.Markouizos, A. Mantzaridis, P. Mitseas, A. Petridis†, S. Potirakis, M. Tsilis, M. Vassiliou University of Athens, DCS Status of TRD, ALICE DCS Workshop CERN, 17 October 2006,     http://alicedcs.web.cern.ch/AliceDCS/Workshop17.Oct06/TRD.pdf [05/10/2013]

WS8.   Doenigus, J. de Cuveland, T. Dietel, D. Emschermann, M. Kessenbrock, T. Krawutschke, C. Lippmann, J. Mercado, M. Neher, K. Oyama, B. Schockert, M. Schuh, K. Schweda, J. Steckert, G. Tsiledakis, R. Wagner, U. Westerhoff, , University of Heidelberg / University of Athens: P. Mantzaridis, A. Markouizos, P. Mitseas, A. Petridis†, S. Potirakis, M. Tsilis, M. Vassiliou, TRD Status, DCS workshop CERN, Mar 5, 2007,       http://alicedcs.web.cern.ch/AliceDCS/Workshop18.Mar07/TRD.pps, [05/10/2013] http://alicedcs.web.cern.ch/AliceDCS/Workshop18.Mar07/TRD.pdf [05/10/2013]

WS9.   P. Mantzaridis, A. Markouizos, P. Mitseas, A. Petridis†, S. Potirakis, M. Tsilis, M. Vassiliou, HVDS – Status Report, Athens University, ALICE TRD Meeting Rolandseck, March 2007.

WS10. P. Mantzaridis, A. Markouizos, P. Mitseas, A. Petridis†, S. Potirakis, M. Tsilis, M. Vassiliou, The High Voltage Distribution System of the ALICE Transition Radiation Detector, XXV Workshop on Recent Developments in High Energy Physics & Cosmology, 28 - 31 March 2007 National Technical University, Athens, Greece, http://www.physics.ntua.gr/eesfye/WORKSHOP_07/talks/thr/Markouizos.ppt [05/10/2013]

WS11. P. Mantzaridis, A. Markouizos, P. Mitseas, A. Petridis†, S. Potirakis, M. Tsilis, M. Vassiliou, The ALICE TRD – HV Distribution System, ALICE DCS Workshop CERN, November 2007, www.physi.uni-heidelberg.de/~kschweda/dcsTalks2/panos.ppt [05/10/2013]

WS12. A.Markouizos, P.Mantzaridis, P.Mitseas, A. Petridis†, S. Potirakis, M. Tsilis, M. Vassiliou,  Development and Performance of the High Voltage Distribution System for the ALICE TRD, XXVI Workshop on Recent Developments in High Energy Physics and Cosmology, HEP 2008, Ancient Olympia, 16-19 April 2008, www.inp.demokritos.gr/conferences/HEP2008-Olympia/Vassiliou.ppt [05/10/2013] 

 

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ (PATENTS) 

Pa1.     "ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (WISPR), υπ' αριθμ. 1004872 Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), 26/04/2005.

Pa2.     “WIDEBAND INTERCOM AND SECURE PACKET RADIO (WISPR)” , δίπλωμα ευρεσιτεχνίας M.S.A. (USA) Pub. No. US2005/0232207 A1, Pub. Date: Oct 22 2005,         

Pa3.     Κατάθεση αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EPO (Europe), Αρ. Καταθ.: 04386013.9, 16-04-2004 pending.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ (ΜΕΤΑΞΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ) (BROKERAGE EVENTS)

Br1.      S. Vassiliadis, S. M. Potirakis, M. Rangoussi, C. Vossou, E. Siores, A. Ҫay, “Development and production of thermochromic fibres for technical and medical applications”, Bursa 2013/ UTIB The 5th International R&D Brokerage Event in Textile and Confection Sector, 4 &5 April 2013, Bursa, Turkey. (Second Project Award: 5000 TL).

Br2.      S. Vassiliadis, S. Mitilineos, S. M. Potirakis, C. Vossou, A. Marmarali, M. C. Ergogan, “Hit detection system for first responders (FR-HDS)”, Bursa 2013/ UTIB The 5th International R&D Brokerage Event in Textile and Confection Sector, 4 &5 April 2013, Bursa, Turkey.

Br3.      S. M. Potirakis, S. Vassiliadis, C. Vossou, D. Mecit, M. Rangoussi, “Conductive textiles for upholstery applications”, Bursa 2013/ UTIB The 5th International R&D Brokerage Event in Textile and Confection Sector, 4 &5 April 2013, Bursa, Turkey.

Br4.      S. M. Potirakis, N.-A. Tatlas, S. Vassiliadis, C. Vossou, A. Ҫay, A. Marmarali, M. Rangoussi, E. Siores, “From curtains and carpets to dry building elements made of 3D textiles with sound absorbing properties”, Bursa 2013/ UTIB The 5th International R&D Brokerage Event in Textile and Confection Sector, 4 &5 April 2013, Bursa, Turkey.

Br5.      S. M. Potirakis, D. T. G. Katerelos, K. Drossos, N.-A. Tatlas, A. Floros, A. Kokkinos, S. Vassiliadis, C. Vossou, A. Ҫay, A. Marmarali, E. Siores, “Textile sound absorbers/reflectors with adjustable properties”, Bursa 2013/ UTIB The 5th International R&D Brokerage Event in Textile and Confection Sector, 4 &5 April 2013, Bursa, Turkey.

Br6.      S. M. Potirakis, N.-A. Tatlas, S. Vassiliadis, C. Vossou, A. Ҫay, A. Marmarali, M. Rangoussi, E. Siores, ”3D textiles with sound absorbing properties as dry building elements”, Istanbul Brokerage Event Functional and Innovative Textiles, 1 June 2013, Istanbul, Turkey.

Br7.      C. Vossou, S. Vassiliadis, S. M. Potirakis, S. Mitilineos, E. Siores, T. Shah, N. Soin, D. Matsouka, “Development of an optimization tool for energy harvesting devices with piezoelectric fibres”, Istanbul Brokerage Event Functional and Innovative Textiles, 1 June 2013, Istanbul, Turkey.

Br8.      S. Mitilineos, S. Vassiliadis, S. M. Potirakis, C. Vossou, A. Marmarali, M. C. Ergogan, “Bullet penetration detection system for first responders”, Istanbul Brokerage Event Functional and Innovative Textiles, 1 June 2013, Istanbul, Turkey.

Br9.      S. M. Potirakis, N.-A. Tatlas, C. Vossou, S. Vassiliadis, A. Ҫay, A. Marmarali, M. Rangoussi, “Textile acoustic ceiling tiles”, Bursa 2014/ UTIB The 6th International R&D Brokerage Event in Textile and Clothing Sector, 3 &4 April 2014, Bursa, Turkey.

Br10.   S. M. Potirakis, C. Vossou, S. Vassiliadis, S. Mitilineos, M. Rangoussi, G. Tuna, G. Gezer, K. Gulez, “Smart vest for the monitoring of first responders / border policemen situation: A wireless sensor network approach”, Bursa 2014/ UTIB The 6th International R&D Brokerage Event in Textile and Clothing Sector, 3 &4 April 2014, Bursa, Turkey.

Br11.   M. Rangoussi, S. M. Potirakis, N.-A. Tatlas, C. Vossou, S. Vassiliadis, A. Marmarali, A. Ҫay, E. Siores, “Active noise control by textile structures comprising embedded sound sensors & actuators based on piezoelectric fibers”, Bursa 2014/ UTIB The 6th International R&D Brokerage Event in Textile and Clothing Sector, 3 &4 April 2014, Bursa, Turkey.

Br12.   M. Rangoussi, C. Vossou, S. Vassiliadis, S. M. Potirakis, A. Trikkalinou, E. Siores, A. Ҫay, “Early medical warning by thermochromic garments”, Bursa 2014/ UTIB The 6th International R&D Brokerage Event in Textile and Clothing Sector, 3 &4 April 2014, Bursa, Turkey.

Br13.    S. M. Potirakis, S. Vassiliadis, M. Rangoussi, C. Vossou, E. Siores, A. Ҫay, “Gradient Compression Stockings of High Reliability”, The 7th International R&D Brokerage Event in Textile and Clothing Sector, 27-29 May 2015, Bursa, Turkey.

Br14.   S. Vassiliadis, S. M. Potirakis,  M. Rangoussi, N. Stathopoulos, C. Vossou, E. Siores, D. Vatansever, A. Ҫay, “Textile Thermoelectric Elements”, The 7th International R&D Bro-kerage Event in Textile and Clothing Sector, 27-29 May 2015, Bursa, Turkey.

Br15.   S. Vassiliadis, S. M. Potirakis, M. Rangoussi,  C. Vossou, E. Siores, A. Marmarali, “Multiaxial Tensile Testing Equipment for Textiles”, The 7th International R&D Brokerage Event in Textile and Clothing Sector, 27-29 May 2015, Bursa, Turkey.

Br16.   S. M. Potirakis, S. Vassiliadis, M. Rangoussi, C. Vossou, E. Siores, A. Marmarali, A. Ҫay, Ertekin G., “Spacer Mattresses”, The 7th International R&D Brokerage Event in Tex-tile and Clothing Sector, 27-29 May 2015, Bursa, Turkey.

Br17.   S. M. Potirakis,  C. Vossou, S. Vassiliadis, M. Rangoussi, A. Ҫay, “Electric Blanket Automatically controlled in Zones”, The 7th International R&D Brokerage Event in Textile and Clothing Sector, 27-29 May 2015, Bursa, Turkey.

Br18.   S. Vassiliadis, C. Vossou, S. M. Potirakis, M. Rangous-si, A. Marmarali, A. Ҫay, Ertekin G., “Memory Mattress Topper”, The 7th International R&D Brokerage Event in Textile and Clothing Sector, 27-29 May 2015, Bursa, Turkey.